Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

     Z mocy prawa uczniowie gimnazjum mają obowiązek wzięcia udziału w realizacji projektu edukacyjnego. Obowiązek ten dotyczy uczniów realizujących nową podstawę programową.
     Projekt edukacyjny będący zespołowym, planowanym działaniem  uczniów, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod - jest przedsięwzięciem dającym uczniom kompetencje, które ułatwiają funkcjonowanie w dorosłym życiu. Pozwala w naturalny sposób uczyć się planowania i organizowania własnej nauki. Zmusza, by sięgać po różne źródła wiedzy, dokonywać ich selekcji i analizować.
 
Z czym trzeba się zmierzyć:
        Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania :
 • wybranie tematu projektu
 • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
 • wykonanie zaplanowanych działań
 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu
Cechy dobrego projektu:
 • uczniowie na wstępie (przystępując do pracy) maja instrukcję działania, czyli opis przedsięwzięcia, harmonogram pracy, zasady komunikowania się w zespole oraz z nauczycielem
 • ma określone cele, czyli uczniowie wiedzą, jakie są ich kierunki działania i jakich spodziewają się efektów
 • jest powiązany z programem nauczania, ale rozszerza jego treści
 • nawiązuje do spraw znanych uczniom, dla nich ważnych i ciekawych
 • podział zadań i terminy realizacji z góry są określone
 • uczy współpracy
 • łączy treści edukacyjne z różnych dziedzin
Czego uczy projekt:
 • rozwiązywania problemów i samodzielności
 • podejmowania decyzji i komunikowania się
 • zbierania i selekcjonowania informacji
 • oceniania pracy na każdym jej etapie (planowania, działania, prezentacji efektów)
 • publicznego prezentowania swojej pracy