Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kryteria nadania tytułu Honorowego Absolwenta

       Jednym z podstawowych zadań szkoły jest promowanie pozytywnych wzorców, a tym samym wpływanie na uczniów i ich postawy. Kapituła przyznająca zaszczytny tytuł "Honorowego Absolwenta" naszego gimnazjum wybiera tych spośród uczniów kończących szkołę, którzy:

  • są laureatami lub finalistami konkursów na szczeblu wojewódzkim,

  • wyróżniają się najwyższą średnią ocen,

  • uzyskują najwyższy wynik z trzech części egzaminu gimnazjalnego,

  • odznaczają się kreatywnością w działaniach na rzecz pomocy koleżeńskiej, środowiska lokalnego,

  • osiągają znaczące sukcesy.

Skład Kapituły Honorowego Absolwenta:

przewodnicząca: Marzena Brudnicka

członkowie:         Magdalena Dylewska

Agnieszka Liszewska