Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

            W związku ze zmianami, jakie przyniosła reforma szkolnictwa w 1999 roku wprowadzono sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja.
1 września 1999r rozpoczęli naukę pierwsi gimnazjaliści. W pierwszym roku istnienia placówki uczyło się w niej  118   uczniów w  6 oddziałach, a Radę Pedagogiczną stanowił zespół  nauczycieli, przed którymi stanęło trudne i odpowiedzialne zadanie kształtowania nowej rzeczywistości szkolnej.

            Dyrektorem szkoły została p. mgr Marzena Kowalska a od 1 września 2004 roku p. mgr Lilianna Nejman. Przez dwa lata funkcjonowania gimnazjum nauka odbywała się w Szkołach Podstawowych w Mochowie, Bożewie i Ligowie. Rok szkolny 2001/2002 przyniósł ogromne zmiany. Po remoncie budynku dawnej szkoły podstawowej oddziały z pobliskich miejscowości zostały przeniesione do Mochowa. Powstały pracownie: polonistyczna, historyczna, geograficzna, matematyczna, chemiczno - biologiczna, informatyczna, sala języków obcych, sala gimnastyczna oraz szatnie. Do klas pierwszych przyjęty został trzeci rocznik uczniów, co dało łączną liczbę 320 uczniów uczęszczających do 12 oddziałów. Pracę rozpoczęło łącznie 22 nowych nauczycieli. Rozwijają się kółka przedmiotowe, powstaje zespół muzyczny oraz pojawiają się pierwsze sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.

            W roku szkolnym 2001 / 2002 mury placówki opuściło 110 pierwszych absolwentów Publicznego Gimnazjum w Mochowie. 11 października 2002 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia gen. Edwarda Żółtowskiego. Dokonano również poświęcenia i zakopania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej. 19 października 2007 roku został oddany do użytku segment sportowy a także wyświęcono sztandar Publicznego Gimnazjum w Mochowie.    

            Obecnie w mochowskim gimnazjum uczy się 264 uczniów w 11 oddziałach. W szkole pracuje 24 nauczycieli, 10 pracowników obsługi oraz 1 pracownik administracji.