Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kampania "Łączy nas krew, która ratuje życie"

W czerwcu wśród naszych uczniów został przeprowadzony program edukacyjny w zakresie honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa pt. ”Łączy nas krew, która ratuje życie” we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na konieczność oddawania krwi oraz przekazanie najważniejszych informacji związanych z jej oddawaniem, a także rozwijanie zainteresowania do bycia honorowym dawcą krwi w dorosłym życiu. Na lekcji wykorzystano odbudowę dydaktyczną do programu: quiz, film, planszę edukacyjną.

W ramach programu zostały przeprowadzone lekcje w klasach II i III. Uczniowie otrzymali ulotki dla rodziców i gadżety (zakładki do książek, notesy).

Mamy nadzieję, że wśród uczestników programu nie zabraknie osób, które w przyszłości będą ratowały zdrowie i życie innych poprzez oddawanie krwi.

Realizator programu – Ewelina Motyka

Galeria