Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkolny Konkurs Wiedzy o Teatrze

    30 marca br. odbył się w naszym gimnazjum Szkolny Konkurs Wiedzy o Teatrze. Było to jedno z zadań projektu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”. Do konkursu przystąpiło piętnaścioro uczniów. W ciągu 60 min rozwiązywali oni zadania dotyczące historii, rozwoju, funkcji i rodzajów teatru. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Natalia Hińcz, II miejsce – Jolanta Dobrzeniecka, III miejsce – Natalia Zwolińska, wyróżnienie – Mariusz Struś.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez panią Dyrektor oraz oceny celujące z języka polskiego.

organizator

Dariusz Rybacki

Galeria