Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia warsztatowe

   W dniu 07.03.2017r uczniowie klasy Ic gimnazjum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat „Komunikacji interpersonalnej i motywacji do nauki”. Warsztaty odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu . Autorem i jednocześnie realizatorem zajęć była 3 osobowa grupa licealistów pod kierunkiem Pani Zofii Frącek.

  Głównym celem przeprowadzonych warsztatów było uświadomienie uczniom, jak ważna jest zdrowa komunikacja międzyludzka, co znaczy być asertywnym i w jaki sposób podnosić własną motywację , by osiągać w życiu więcej. W 90 minutowych warsztatach uczestniczyło 21 uczniów.Warsztaty rozpoczęły się ćwiczeniami integracyjnymi. Uczniowie zostali podzieleni na kilka grup. Każda grupa otrzymała  kwestionariusze asertywności.  Zadaniem uczniów było prawidłowo zaznaczyć , z pośród 20 stwierdzeń , te które ich zdaniem są asertywne. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat, czy jesteśmy wobec siebie asertywni. Druga część warsztatów dotyczyła komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zadaniem uczniów było pokazanie emocji za pomocą gestów, mimiki twarzy. Przy tym ćwiczeniu było dużo radości i śmiechu. Uczniowie świetnie odzwierciedlali pokazywane emocje. Końcowa część zajęć poświęcona była motywacji i zaangażowaniu uczniów  w naukę. Całe zajęcia przebiegały w miłej i wesołej atmosferze przy dużej aktywności wszystkich uczestników.Zdaniem młodzieży, były to ciekawe i pożyteczne zajęcia, które warto powtórzyć .