Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Prelekcja nt. „Pozytywne oddziaływanie sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka” w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

 W naszej szkole od 2012 r. działa teatr szkolny „Maska”, który przynajmniej raz w semestrze wystawia spektakl na podstawie klasyki literatury lub współczesne inscenizacje. W tym roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka VII edycja”, którego głównym celem jest popularyzowanie wśród młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. W ramach konkursu musimy wykonać szereg projektów i zadań.

 

 

W dniu 9 marca br. zespół teatralny uczestniczył w zajęciach w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Młodzież wysłuchała prelekcji nt. „Pozytywne oddziaływanie sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka”, która była podzielona na dwie części. Pierwszą część poświęconą sztuce w szerokim ujęciu (malarstwie, rzeźbie, muzyce, literaturze) przedstawiła instruktor ds. artystycznych pani Bożena Ilska. Druga część dotyczyła historii, rozwoju i funkcji teatru, przygotowała ją instruktor ds. teatru pani Katarzyna Moskal. Obie części prelekcji uzupełnione były ciekawymi prezentacjami multimedialnymi, które ułatwiły młodzieży przyswojenie wszystkich treści. Panie instruktorki w przystępny sposób uświadomiły uczestnikom zajęć, na jakie sfery naszego życia oddziałuje sztuka i w jaki sposób nas wzbogaca, kształtuje. Zachęcały również do odwiedzania instytucji kultury – muzeów, galerii, teatrów.

Po zakończeniu zajęć uczniowie obejrzeli wystawę malarstwa „Sierpeckie plenery malarskie”.

 

opiekun

Dariusz Rybacki