Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Świąteczna Zbiórka Żywności (25-26 listopad 2016r.)

Wszyscy członkowie drużyny harcerskiej oraz chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Świątecznej Zbiórce Żywności.

 Organizatorem akcji był Bank Żywności w Płocku oraz Urząd Gminy w Mochowie. Wolontariusze wraz z opiekunami prowadzili zbiórkę w sklepach w Bożewie, w Mochowie i w Ligowie. Mieszkańcy naszej gminy nie pozostali obojętni na apel pomocy potrzebującym, chętnie dzielili się zakupionymi towarami. Do koszyków wolontariuszy trafiały głównie produkty pierwszej potrzeby: cukier, mąką, olej, ryż, makaron, ale pamiętano też o najmłodszych, więc nie zabrakło słodyczy. W najbliższych dniach dary zostaną rozdzielone między najuboższe rodziny. Wszystkim darczyńcom składamy tą drogą podziękowania za każdy odruch serca.

Opiekę nad wolontariuszami sprawowali: Anna Wolińska, Krzysztof Woźnicki, Wiesława Kozłowska, Renata Domańska, Teresa Hińcz i Dariusz Rybacki.