Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Spotkanie z Policjantem

       Dnia 25.10.2016r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Mochowie z policjantami: p. Markiem Leśniewskim i p. Wiesławem Stępkowskim z Posterunku Policji w Gozdowie.

   Podczas spotkania z funkcjonariuszami policji uczniowie obejrzeli film dotyczący zasad bezpiecznego zachowania się w określonych miejscach i sytuacjach pt. " Tak! Chcę byc bezpieczny". Gimnazjaliści dowiedzieli się, jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, kim w myśl prawa jest osoba nieletnia i jakim podlega przepisom. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, kradzieże, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z internetu. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji omówił gimnazjalistom skuteczne prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.