Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

18 listopada 2016r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

   W etapie szkolnym wzięło udział 7 uczniów z klas trzecich. Etap ten polegał na rozwiązaniu testu wiedzy złożonego z 20 pytań dotyczących znajomości zasad zdrowego żywienia, profilaktyki chorób, zasad ekologii i historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Najwyższą liczbę punktów zdobyły: Martyna Truchlewska - 17 pkt., Justyna Jakubowska - 16 pkt. Uczennice zakwalifikowały się do etapu rejonowego, który odbędzie się 16 grudnia 2016r. w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu.   

                                                      opiekun SK PCK Aleksandra Rudzińska