Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Obóz harcerski w Słupi

W lipcu 2016 r.18 osób z naszej drużyny uczestniczyło w hufcowym obozie harcerskim w Słupi.

 Harcerze najpierw musieli solidnie rozbić obozowisko, rozstawić namioty i sprzęt obozowy, by później móc cieszyć się urokami lata. Kąpiele w jeziorze, gry terenowe w lesie, wspólne ogniska to główne zajęcia podczas obozu. Druhny i druhowie uczyli się też samodzielności i zaradności życiowej. Musieli podporządkować się dyscyplinie obozowej, zrezygnować z komputera, Internetu, zadbać o porządek, itp. Jednak te wymagania nie zniechęcają harcerzy, przeciwnie – z roku na rok jest więcej chętnych na wyjazd. Warto jeszcze dodać, że kilkuosobowa grupa podjęła służbę kwatermistrzowską, a więc po zakończeniu obozu zwijała namioty i konserwowała sprzęt obozowy. Należą się im duże podziękowania, bo wykonali bardzo ciężką pracę.

Na zakończenie roku harcerskiego 2015/2016 Komenda Hufca podsumowała hufcowy ranking aktywności drużyn. Zdobyliśmy I miejsce w pionie starszoharcerskim i tytuł „Drużyny Roku”. Nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł ufundował Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa.