Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

23 czerwca 2016. - Honorowi Absolwenci rocznika 2015/2016

Kapituła przyznająca zaszczytny tytuł Honorowego Absolwenta Publicznego Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie w tym roku wyróżniła dwóch uczniów. Są to:

Przemysław Krajenta  i  Maciej Wiśniewski

Przemysław Krajenta:

 • uzyskał najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego (w tym 100% z matematyki),
 • uzyskał wysoką średnia ocen,
 • w konkursie matematycznym wraz z drużyną zajął  II miejsce,
 • wyróżniał się wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem w działalność na rzecz szkoły,
 • był przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016,
 • aktywnie uczestniczył w życiu drużyny harcerskiej oraz szkolnego teatru „Maska”.

 

Maciej Wiśniewski:

 • jest finalistą konkursu matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do sukcesu”,
 • uzyskał najwyższą średnią średnia ocen (5,11) wśród tegorocznych absolwentów,
 • osiągnął wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego (w tym 100% z matematyki),
 • w konkursie matematycznym wraz z drużyną zajął II miejsce,
 • wyróżniał się wysoką kulturą osobistą,
 • odznaczał się zaangażowaniem w życie sportowe szkoły.

Honorowym Absolwentom rocznika 2016 gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria